SISTEM e-KOMPETENSI TELAH DITAMATKAN DAN AKAN DIMAKLUMKAN PENGISIAN SEMULA KELAK, TERIMA KASIH